Välkommen till SUFS, Stockholms universitets forskarnätverk för skolutveckling.
Vi är en grupp forskare från olika discipliner och institutioner som ägnar oss åt tre gemensamma och angelägna uppgifter: forskning, samverkan och tillgänglighet.

”Vi mobiliserar, aktiverar och synliggör forskning om skolutveckling som en gemensam angelägenhet”

Aktuella nyheter