Kontakta Stockholms universitets forskarnätverk för skolutveckling

Kontaktperson

Webbansvarig

Eric Pakulak: eric.pakulak@buv.su.se

Högre seminarium för skolutveckling vid Stockholms universitet

Karim Hamza, docent och universitetslektor i Naturvetenskapsämnenas didaktik.

E-post: karim.hamza@mnd.su.se

Staffan Furusten, professor i företagsekonomi och föreståndare för SCORE (Stockholms Centrum för forskning om offentlig sektor).

E-post: staffan.furusten@score.su.se