Niclas Rönnström

Niclas Rönnström är en av initiativtagarna till Stockholms universitets forskarnätverk för skolutveckling, men också till det nationella forskarnätverket NSLO tillsammans med Helene Ärlestig och Ulf Blossing.

Niclas Rönnström är docent och universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik och har arbetat med skol- och ledarutveckling nationellt och internationellt i drygt två decennier. Han är en anlitad som expert av såväl svenska som europeiska skolmyndigheter.

Åren 2012–2020 var Niclas Rönnström utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och innan dess verkade han inom det akademiska nätverket CICE (Childrens Identity and Citizenship Education in Europe). Han är en av initiativtagarna till, och verksam inom, det nationella FOU-stöd som ges inom ramen för Samverkan för bästa skola (SBS). Tillsammans med Jan Håkansson leder han även det vetenskapliga råd som knyts till SBS. Niclas Rönnström leder också forskargruppen SOUL (Skolors organisering, utveckling och ledning) vid Stockholms universitet.

E-post: niclas.ronnstrom@edu.su.se

Publikationer i urval

Rönnström, Niclas (2015) “Educating Competitive Teachers for a Competitive Nation?”. I Policy Futures in Education, Vol. 13, No. 6, pp. 732‐750.

Rönnström, N. & Skott, P. (2019) Lideres escolares, maestros de la complejidad. In Weinsteing, J. & Munoz, G. (Eds.) Liderazgo en escuelas de alta complejidad. Diez miradaz. Series Liderazgo Educativo Ediciones.

Rönnström, N. & Johansson, O. (red.) (2021) Att förbättra skolor med stöd i forskning. Natur och kultur.

Rönnström, N. & Håkansson, J. (2021) Att leda utveckling av förbättringskapacitet och utbildningskvalitet. I Rönnström, N., & Johansson, O. (red.). Att förbättra skolor med stöd i forskning. Natur och kultur.

Rönnström, N. (2021) Leadership capacity for change and improvement. I Peters, M. (Ed.)  Encyclopedia of Teacher Education. Springer Major Reference Works. Springer Verlag.

Rönnström, N. and Robertson, J. (2022) A licence to lead transformative change: On the complex capabilities of school leaders and the dynamic capabilities of schools. In International Studies in Educational Administration.

Läs mer på su.se