Publikationer i urval

Strategier och förändringsmyter: Ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete
Författare: Pär Larsson, Jan Löwstedt
En god fortsättning: Nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle
Författare: Tore Otterup, Gilda Kästen-Ebeling (red.)
Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi: utmaningar och möjligheter vid samverkan
Författare: Inger Eriksson, Ann Öhman Sandberg
Att förbättra skolor med stöd i forskning: Exemepl, analyser och utmaningar
Författare: Niclas Rönnström, Olof Johansson
Didaktisk utvecklingsdialog: Lärares och skolledares professionella utveckling
Författare: Anette Olin, Jonas Almqvist, Lisbeth Gyllander Torkildsen, Karim Hamza, Åsa Af Geijerstam
Kampen om kunskap: akademi och praktik
Författare: Mats Benner, Axel Brechensbauer, Maria Grafström, Olof Hallonsten, Anna Jonsson