Vetenskaplig samverkan och partnerskap

Forskarnätverket syftar till att etablera vetenskapliga partnerskap och samarbeten med skolor, skolhuvudmän, skolmyndigheter och andra intressenter inom skolsektorn. Betydelsen av partnerskap och samverkan för skolutveckling är inte enbart ett forskningsintresse. Att etablera vetenskapliga partnerskap och samarbeten är också en uppgift för forskarnätverket.

Samarbeten ger oss tillgång till yrkesverksamma, skolor, skolhuvudmän och skolmyndigheter som är viktiga för vår forskning. Det är också genom samarbeten vi kan göra bra forskning tillgänglig för skolans yrkesverksamma som behöver den för sin yrkesutövning – och som enligt lag förväntas bedriva skolutveckling på vetenskaplig grund. Att etablera vetenskapligt partnerskap och samarbete innebär också att forskning bedrivs i nära samarbete med skolor, skolhuvudmän och skolmyndigheter därför att forskningsuppgiften kan kräva det. Vissa utmaningar hanteras bäst genom att forskare och skolans olika yrkesverksamma och aktörer arbetar tillsammans. Vi bedriver därmed forskning om, för och med skolor.

Här intill listar vi sex olika samverkansprojekt. Listan kommer att fyllas på efterhand.