Pågående och avslutade projekt

Här följer ett urval av forskarnätverkets pågående och avslutade projekt.

Förmågan att föra och följa algebraiska resonemang – utmaningar för undervisningen i grundskolan och gymnasiet. Skolforskningsinstitutet (2017–2019). Inger Eriksson, Vetenskaplig ledare.

Forskarskolan i Learning Study – praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning. Del I 2012–2014, del II 2015–2018. (VR-finansierat projekt placerat i Högskolan i Jönköping). Inger Eriksson, vetenskaplig ledare tillsammans med Ulla Runesson, professor (huvudansvarig); Ingrid Carlgren, professor; Mona Holmqvist, professor.

School development through teacher research – a comparative study on Lesson and Learning Studies in Sweden and Tanzania. Inger Eriksson, vetenskaplig ledare tillsammans med professor Kalafunja Osaki, UDOM. Medsökande från Stockholms universitet: Prof. Ingrid Carlgren, Dr. Gunilla Höjlund & Doc. Viveca Lindberg. Medsökande från UDOM: Dr. Andrew Binde, Mr. Noah Mtana, Dr. Francis William. LINKS/VR (2013-2015).

The school-subject Swedish as a second Language. The Erik Wellander Foundation (2016–2017). Christina Hedman, professor, och Ulrika Magnusson, Institutionen för ämnesdidaktik.

The role of mother-tongue instruction for the biliteracy development of Somali-Swedish speaking children in the early school years. Vetenskapsrådet (2013–2016). Christina Hedman, professor, Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet, och Natalia Ganuza, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.

Nyanlända och lärande–- en tvärvetenskaplig studie om nyanlända elevers lärandevillkor i den svenska skolan. Vetenskapsrådet (2011–2014). Huvudsökande och vetenskaplig ledare, Nihad Bunar, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, med Jenny Nilsson Folke.

Skolutveckling som narrativ. Vetenskapsrådet (2009–2012) Huvudsökande och vetenskaplig leder Mats Börjesson, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

A preschool that brings children into public spaces: Onto-epistemological research methods of vocal strolls, metaphors, mappings, and preschool displacements. Doktorandprojekt 2015–2020 kring didaktikutveckling i förskolan. Christine Eriksson, fil.dr. i förskoledidaktik, lektor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. ¨

Enhancing preschool children´s attention, language and communication skills: An interdisciplinary study of socio-emotional learning and computerized attention training. (“Hjärnvägar i förskolan”) Vetenskapsrådet (2015–2018). Huvudsökande Hillevi Lenz Taguchi, professor i pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap, Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Projekt med Tove Gerholm, Anna Palmer, Sofia Frankenberg, Susanne Kjällander, Linnea Bodén, Petter Kallioinen, Signe Tonér i samverkan med 29 förskolor i Nacka.

Inventering av barns behov och intressen som grund för systematiskt kvalitetsarbete på fritidshemmet. Ett aktionsforskningsprojekt. Stockholms stads Utbildningsförvaltning. Eva Kane, Anna-Lena Ljusberg och Anna Pihlgren

DigiTaktik – Digitala verktyg i förskolan för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik. Skolforskningsinstitutet, 2018–2021. Susanne Kjällander, vetenskaplig ledare), med Hagå, S. Ring, L., Frankenberg, S., Gulz, A. & Haake, M.

Children’s experiences of taking part in RCT research. Vetenskapsrådet 2019–2022. Huvudsökande Linnea Bodén tillsammans med Hillevi Lenz Taguchi, professor i pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap, Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Newly arrived students, inclusion and learning conditions. Vetenskapsrådet (2011–2015). Nihad Bunar, professor, Specialpedagogiska institutionen.

Growing up in socially deprived neighborhoods – structures, coping strategies and outcomes. Gålöstiftelsen (2017-2023). Nihad Bunar, professor, Specialpedagogiska institutionen.

Promoting inclusive educational environments for children with autism and other social communication challenges: Preschool class and primary school. Vetenskapsrådet 2021–2024. Huvudsökande Lise Petterson Roll, professor, Specialpedagogiska institutionen tillsammans med professor Sven Bölte, Director of the Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders och professor Sam Odom.