Varför göra forskning tillgänglig?

Det har blivit allt viktigare att utbildningen i våra skolor vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett skäl är att offentlig verksamhet och rätten till utbildning bör utgå från giltig kunskap och erfarenhet snarare än enskilda personers tycke och smak.

Ett annat skäl är alla de resurser som samhället viker till skolsektorn och därmed behovet av att de används ändamålsenligt. Att utforma utbildning med stöd i forskning anses då vara en god väg att gå eftersom ett sådant stöd anses vara välgrundat. Att göra forskning tillgänglig för skolans intressenter kan ge stöd i arbetet med att realisera rätten till utbildning.

Forskning medför en hälsosam kritisk hållning

När det gäller skolutveckling finns det särskilt goda skäl att lära av forskning inom området. Det är många som vill påverka skolans utveckling. Olika intressenter kan tala sig varma för trender, metoder och vägar till framgång. Att sätta sig in i forskning på området kan medföra en hälsosam kritisk hållning till tillfälliga trender och nycker. Forskning om skolutveckling kan stödja arbete med hållbar skolutveckling i våra skolor. Detta är ett motiv till att göra forskning tillgänglig för skolans yrkesverksamma, huvudmän och myndigheter.