Högre seminarium för skolutveckling

Högre seminariet om skolutveckling anordnas av det tvärvetenskapliga forskarnätverket Stockholms universitets forskarnätverk for skolutveckling (SUFS), och är en mötesplats för forskare.

Vid seminariet presenterar och diskuterar forskare från Stockholms universitet, Sverige och andra länder, såväl kommande och pågående som avslutad forskning. Seminariet är öppet för dem som går master- eller forskarutbildning liksom för verksamma forskare vid Stockholms universitet som har skolutveckling som forskningsintresse.

Se vårt kalendarium för seminariets tider och innehåll.

Kontaktpersoner:

Karim Hamza, docent och universitetslektor i Naturvetenskapsämnenas didaktik.
E-post: karim.hamza@mnd.su.se.

Staffan Furusten, professor i företagsekonomi och föreståndare för SCORE (Stockholms Centrum för forskning om offentlig sektor).
E-post: staffan.furusten@score.su.se