Agency for School Improvement – ett nordiskt forskarsamarbete

Forskargruppen SKUL (Skolutveckling och ledarskap) vid Göteborgs universitet har tagit initiativ till det nordiska forskarsamarbetet Agency for School Improvement.

Samarbetet innebär att forskare från svenska, norska och finska lärosäten lär tillsammans kring agensbegreppet, och den betydelse det kan ha i forskning som särskilt fokuserar skol- och undervisningsutveckling. Forskarsamarbetet handlar om att gemensamt belysa vad agentskap kan innebära, vad som hindrar eller främjar det och med vilka utgångspunkter agentskap kan beforskas.

Det nordiska samarbetet samlar forskare från olika forskningsmiljöer och traditioner. De möts och lär av kollegor som belyser agentskap på lite olika sätt. Stockholms universitets forskarnätverk för skolutveckling bidrar med forskare från ämnesdidaktik, pedagogik och företagsekonomi.

Är du forskare och vill veta mer?

Kontakta Karim Hamza, docent och universitetslektor i naturvetenskapsämnenas didaktik (karim.hamza@su.se)