Martin Rogberg

Martin Rogberg är verksamhetsansvarig för Nationellt FOU-center Samverkan för bästa skola vid Stockholms universitet. Han har tidigare lett flera FOU-satsningar och strävar efter att sätta forskning i arbete genom bland annat genom förbättringsstöd, workshops och föreläsningar. Martin har en bakgrund som organisations- och ledarskapsforskare och kommer närmast från rollen som VD för Institutet för Personal- och Företagsutveckling (IPF).

 E-post: martin-rogberg@edu.su.se

Publikationer i urval

Ekman, G & Rogberg, M (2022) Konsten att utveckla chefer, Lund: Studentlitteratur

Rogberg, M (2022) Sätt ned foten i utvecklingsarbetet, krönika i Skolporten Magasin 1/2022

Lundgren, M & Rogberg, M (2021) Svårbemästrade problem i skolans vardag, i Rönnström, N & Johansson, O red). Att förbättra skolor med stöd i forskning, Stockholm: Natur & Kultur

Rogberg, M med flera (2021) Det nationella FOU-stödet till Samverkan för bästa skola 2018-2021″, slutrapport till Skolverket, Stockholms universitet

Rogberg, M (2021) Rektor som flaskhals?, krönika i Skolporten Magasin 1/2021