Från
Arbetsdagar

Forskarnätverkets styrgrupp

Arbetsdagar för nätverkets styrgrupp. Internat, Skepparholmen, Nacka.

Från
Arbetsdagar

Forskarnätverkets styrgrupp

Arbetsdagar för nätverkets styrgrupp. Internat, Skepparholmen, Nacka.

Från
Seminarium

Högre seminariet om skolutveckling

Gäst Ulrika Bergmark, professor i pedagogik, Luleå tekniska universitet och vetenskaplig ledare vid Utbildningsförvaltningen Piteå kommun.

Från
Nätverksträff

För rektorer

För rektorer som leder skolor med socioekonomiska utmaningar. Internat, Skepparholmen, Nacka.

Från
Nätverksträff

För rektorer

För rektorer som leder skolor med socioekonomiska utmaningar. Internat, Skepparholmen, Nacka.

Från
Konferens

Rektorsprogrammet

Konferenstema: Elevhälsoarbete, inkludering och likvärdighet som skolledares angelägenhet och ansvar. Clarion Sign, Norra Bantorget, Stockholm.

Från till
Internat

Nätverk for rektorer som möter socioekonomiska utmaningar.

Internat den 15-16 september, Skepparholmen

Från

Högre seminarium för skolutveckling

Digitalt seminarium kl 13-15. Karim Hamza och Staffan Furusten sammankallar. Dagens gäst: Michael Schratz.

Från till
Konferens

Agency för School Improvement.

Nordiskt forskarsamarbete kring agensbegreppet i forskning relaterad till skolutveckling. Dialogkonferens 26-28 september, Göteborgs universitet. Kontakta Karim Hamza eller Niclas Rönnström.

Från

Högre seminarium för skolutveckling

Digitalt seminarium kl 13-15. Karim Hamza och Staffan Furusten sammankallar. Dagens gäst: TBD.

Från
Nätverksträff

Arbetsdag i styrgruppen 21 oktober: Vad menar vi med skolutveckling som fenomen och praktik?

Under arbetsdagen fortsätter nätverket diskussionen om skolutvecklingsbegreppets omfång, innebörd och problematik.

Från

Högre seminarium för skolutveckling

Digitalt seminarium kl 13-15. Karim Hamza och Staffan Furusten sammankallar. Dagens gäst: Per Anderhag.

Från
Konferens

Idéinventerings­konferens.

Vi ordnar en halv dags konferens den 25:e november kl 9-12 i det nya Albano. Syftet med konferensen är att informera om nätverket, väcka intresse för det och tillsammans kläcka idéer för forskning och forskningssamarbete. Konferensens tema är: När skolan möter samhällets utmaningar.

Från

Högre seminarium för skolutveckling

Digitalt seminarium kl 13-15. Karim Hamza och Staffan Furusten sammankallar. Dagens gäst: Jonas Vlachos.

Från

Högre seminarium för skolutveckling

Digitalt seminarium kl 13-15. Karim Hamza och Staffan Furusten sammankallar. Dagens gäst: Coby Meyer m. kollega.

Från

Högre seminarium för skolutveckling

Digitalt seminarium kl 13-15. Karim Hamza och Staffan Furusten sammankallar. Dagens gäst: Paul Cobb.

Från

Högre seminarium för skolutveckling

Digitalt seminarium kl 13-15. Karim Hamza och Staffan Furusten sammankallar. Dagens gäst: TBD.