Jan Löwstedt

Jan Löwstedt is a professor of Business Administration at Stockholm University and one of the founders of the Stockholm University Research Network for School Development. His research concerns issues of change and development of profession-based organizations such as schools, corporate research and development operations, as well as consulting and advisory activities.

His research also looks at the impact of digitalization on changes in working life, areas in which he has also done international comparative studies. He is also one of the founders of the national graduate school Management and IT and has, among other things, held board appointments in the Swedish Agency for School Development and Forte. He has been a visiting researcher at HEC in Paris, ESADE in Barcelona, Oxford University, and Stanford University.

E-post: jan.lowstedt@sbs.su.se

Selected publications

Klaassen, J. and Löwstedt, J. (2020) Digitalization in Schools: Four Examples of Embeddedness, Noumair, D.A. and (Rami) Shani, A.B. (Ed.) Research in Organizational Change and Development Vol. 28, Emerald Publishing Limited, pp. 103-126. doi.org/10.1108/S0897-301620200000028004

Löwstedt, J. (2021) En skolas förändringskapacitet. I Rönnström N. & Johansson O., red. Att förbättra skolor med stöd i forskning. Stockholm: Natur & Kul

Larsson, P. & Löwstedt, J. (2020) Distributed school leadership: Making sense of the educational infrastructure. Educational Management Administration & Leadership. doi.org/10.1177/1741143220973668

Larsson, P. & Löwstedt, J. (2021) Förändrar skolans styrning och ledning arbetsmiljön? – Krav, inflytande och stöd i över- och underpresterande skolor. Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 27, Nr 2, sid. 7-26.

Larsson, P. & Löwstedt, J. (2020) Strategier och förändringsmyter. Ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete. Lund: Studentlitteratur

Löwstedt, J. (2018) Hur påverkar skolans organisation kompetensförsörjningen? I Rebas K & Olsson J red., Handlingskraft kan lösa lärarkrisen. Svenskt Näringsliv.

Löwstedt, J (red.) (2015) Skolledning. Scener från den organiserande vardagen. Lund: Studentlitteratur