From
Arbetsdagar

[SV] Forskarnätverkets styrgrupp

Arbetsdagar för nätverkets styrgrupp. Internat, Skepparholmen, Nacka.

From
Arbetsdagar

[SV] Forskarnätverkets styrgrupp

Arbetsdagar för nätverkets styrgrupp. Internat, Skepparholmen, Nacka.

From
Seminarium

[SV] Högre seminariet om skolutveckling

Gäst Ulrika Bergmark, professor i pedagogik, Luleå tekniska universitet och vetenskaplig ledare vid Utbildningsförvaltningen Piteå kommun.

From
Nätverksträff

[SV] För rektorer

För rektorer som leder skolor med socioekonomiska utmaningar. Internat, Skepparholmen, Nacka.

From
Nätverksträff

[SV] För rektorer

För rektorer som leder skolor med socioekonomiska utmaningar. Internat, Skepparholmen, Nacka.

From
Konferens

[SV] Rektorsprogrammet

Konferenstema: Elevhälsoarbete, inkludering och likvärdighet som skolledares angelägenhet och ansvar. Clarion Sign, Norra Bantorget, Stockholm.

From to
Internat

[SV] Nätverk for rektorer som möter socioekonomiska utmaningar.

Internat den 15-16 september, Skepparholmen

From

[SV] Högre seminarium för skolutveckling

Digitalt seminarium kl 13-15. Karim Hamza och Staffan Furusten sammankallar. Dagens gäst: Michael Schratz.

From to
Konferens

[SV] Agency för School Improvement.

Nordiskt forskarsamarbete kring agensbegreppet i forskning relaterad till skolutveckling. Dialogkonferens 26-28 september, Göteborgs universitet. Kontakta Karim Hamza eller Niclas Rönnström.

From

[SV] Högre seminarium för skolutveckling

Digitalt seminarium kl 13-15. Karim Hamza och Staffan Furusten sammankallar. Dagens gäst: TBD.

From
Nätverksträff

[SV] Arbetsdag i styrgruppen 21 oktober: Vad menar vi med skolutveckling som fenomen och praktik?

Under arbetsdagen fortsätter nätverket diskussionen om skolutvecklingsbegreppets omfång, innebörd och problematik.

From

[SV] Högre seminarium för skolutveckling

Digitalt seminarium kl 13-15. Karim Hamza och Staffan Furusten sammankallar. Dagens gäst: Per Anderhag.

From
Konferens

[SV] Idéinventerings­konferens.

Vi ordnar en halv dags konferens den 25:e november kl 9-12 i det nya Albano. Syftet med konferensen är att informera om nätverket, väcka intresse för det och tillsammans kläcka idéer för forskning och forskningssamarbete. Konferensens tema är: När skolan möter samhällets utmaningar.

From

[SV] Högre seminarium för skolutveckling

Digitalt seminarium kl 13-15. Karim Hamza och Staffan Furusten sammankallar. Dagens gäst: Jonas Vlachos.

From

[SV] Högre seminarium för skolutveckling

Digitalt seminarium kl 13-15. Karim Hamza och Staffan Furusten sammankallar. Dagens gäst: Coby Meyer m. kollega.

From

[SV] Högre seminarium för skolutveckling

Digitalt seminarium kl 13-15. Karim Hamza och Staffan Furusten sammankallar. Dagens gäst: Paul Cobb.

From

[SV] Högre seminarium för skolutveckling

Digitalt seminarium kl 13-15. Karim Hamza och Staffan Furusten sammankallar. Dagens gäst: TBD.