Participating researchers and departments

The researchers involved in the network are based in several of departments with school development as an interest:
  • Department of Humanities and Social Science Didactics
  • Department of Mathematics and Natural Science Didactics
  • Department of Pedagogy and Didactics
  • Department of Language Education
  • Department of Swedish and Multilingualism
  • Department of Special Education
  • Stockholm Business School
  • Stockholm Centre for Research on the Public Sector
  • Department of Child and Youth Studies
Niclas Rönnström
Samordnare för nätverket, docent och universitetslektor i pedagogik
Christina Hedman
Professor i svenska som andraspråk
Diana Berthén
Lektor i specialpedagogik
Inger Eriksson
Professor i pedagogik
Jan Löwstedt
Professor i företagsekonomi
Karim Hamza
Docent och universitetslektor
Maria Lim Falk
Filosofie doktor i nordiska språk
Martin Rogberg
Verksamhetsansvarig för Nationellt FOU-center Samverkan för bästa skola